Konkurs na FB

Regulamin konkursów z portalu facebook

1. Organizatorem konkursu jest SEBA Jolanta Przepiórka z siedzibą w Częstochowie 42-202, ul. Pancerna 29, NIP 5731820163 (Organizator).

2. W Konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie, które w terminie oznaczonym na fun page SEBA Jolanta Przepiórka napiszą odpowiedź na pytanie konkursowe (Uczestnik). Udostępnianie posta konkursowego na swojej tablicy na facebooku nie jest warunkiem udziału w konkursie lecz jest mile widziane.

3. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy napisać w komentarzu pod postem konkursowym  Wyłonienie Laureatów odbędzie poprzez wybranie najciekawszej odpowiedzi. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu zakończenia konkursu 29 lipca 2017 r.  o godzinie 20:00.

Organizator poinformuje Laureata/tkę o wygranej na portalu www.facebook.pl

4. Zgłaszając się do konkursu Uczestnik wyraża swoją zgodę na publicznie ogłoszenie wyników.

5. Wzięcie udziału jest automatycznym wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych takich jak (imię i nazwisko) przez Organizatora konkursu na stronie  https://facebook.com/ButyOdSzewca/

6. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związana.
7. Laureaci zobowiązani są do podania swoich danych osobowych w terminie 30 dni od daty ogłoszenia zwycięzcy. W przeciwnym przypadku nagroda przechodzi na własność Organizatora. Wysyłka nagrody możliwa jest jedynie na terytorium Polski (wysyłka jest bezpłatna).

8. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizycznie zamieszkałe w Polsce.

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy firmy SEBA Jolanta Przepiórka, osoby współpracujące na podstawie umowy zlecenia z w/w jednostkami, osoby biorące udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu oraz osoby najbliższe wszystkich wyżej wymienionych osób. 

9. Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych osobowych przez firmę SEBA Jolanta Przepiórka w celach marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz.U. Nr 133 z 1997 r.).

10. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym Regulaminie Konkursu.